Filtry pro selekci společností - Fundamentální analýza září 2022

Časté dotazy které dostávám od sledujících uživatelů

Jaké kritéria jsou pro mne důležité při výběru společností?

Nebudu se o nich podrobně rozepisovat, spíše Vás odkážu na přiložené soubory na tomto webu. Když si otevřete uvedené excelové soubory tak vidíte které selekční kritéria (FILTRY) používám. Proč? Protože mi pomáhají vybrat společnosti, které stojí na pevném základě i v této době.

Jedny s velmi důležitých kritérií pro udržení a rozvoj společností (z hlediska investičních příležitostí) bude bude "finanční polštář", cash flow , dlouhodobé dluhy, udržení a případně navýšení obratů. To je to, co jsme schopni snadno vidět z finančních výkazů.

Proč míchám dohromady investování a obchodování - mají v tom pak zmatek

Sám jsem se dostal nejdříve k investování a bylo mi řečeno, že k tomu moc času nepotřebuji. Tak jsem to udělal, ale bohužel moje investice šla rapidně dolů. To mě vedlo k razantními zvýšení zájmu o další oblasti jako je technická analýza a opce. Dnes vidím, že to byla správná cesta, ale pro každého kdo se učí je potřeba říci, že za rok, nebo dva se to nenaučíme.

Velké nebezpečí rychlých úspěchů tkví v tom, že si pak myslíme, že jsme králové, že víme jak to dělat. Bohužel pak je nesmírné nebezpečí velkého pádu, protože náš mozek při změně situace prakticky není schopen reagovat a změnit strategii, pokud k tomu nejsme kontinuálně cvičeni, vedeni. Ale to je o psychologii. Zpátky k původní otázce, přivedla mne k tomu praxe.

Z obchodního hlediska je dobré mít účet zaměřený na strategie investování a účet zaměřený na strategie obchodování a nemíchat je.

Jestli vedu kurzy, pro kolik lidí a jak probíhá spolupráce

Odpověď zní ANO, zatím je to však spíše na dohodě, žádná masová záležitost. Nechci si zkazit jméno, a proto když už s někým spolupracuji, tak chci aby uspěl a měl výsledky. ALE je to o nastavení každého z nás, protože když uvnitř ten/ta osoba nebude mít velkou chuť uspět a vědět proč chce uspět, tak může projít jakým chce tréninkem a nedojde úspěšného cíle. 

Za naprosto nejdůležitější při obchodování vidím DEFINOVÁNÍ vlastních CÍLU s tím, PROČ, CO by mi tom mělo přinést. Posluchači, nebo uživatelé stránek se na mne obrátí telefonicky nebo mailem a pak spolu hledáme cesty co a jak by pro ně bylo užitečné.