Jak identifikovat trendy na akciových trzích a včas je zachytit? "2"

Čtvrtek 27. ledna 2022, část první

Snahou každého obchodníka je včas rozpoznat trendy na trhu. Čím dříve zachytíme trend, tím více roste potenciál zisku a klesá riziko ztráty. Cílem je vstup na začátku prudkého vertikálního pohybu (trendu).

Předpoklad pro Breakout (v našem případě rychlý pohyb a „prolomení“)

Načasování je důležitým vstupním momentem pro vstup do pozice. Zajímá nás tzv. prolomení, „breakout“ čili začátek nadprůměrného vertikálního pohybu, který obvykle začíná po době konsolidace.

Trhy buď rostou (jsou v trendu) nebo konsolidují („odpočívají“), případně klesají a pak konsolidují („odpočívají“). Je to jejich standardní chování.

Abychom mohli definovat „standard“ tzn. stav před trendem, musíme definovat fázi konsolidace, protože často předchází „breakoutům“ (prudkému pohybu). Rozsah pohybu v čase je nedílnou součástí při odhadu potenciálu trendu.

Po velkém vertikálním pohybu často následuje fáze konsolidace, která vede k další fázi trendu a proces se opakuje.  Průměrný denní rozsah pohybu akcií vidíme z indikátoru ATR. Je dobré nastavit si 3 hodnoty abychom měli průměrný ATR denní (14 dnů), týdenní (9 týdnů) a měsíční (7 měsíců).

Časté opakující se „vzory“ před fází trendu jsou:

  1. Podprůměrné denní rozsahy pro tři až pěti denní pohyb.
  2. Několik dní s malým rozdílem mezi otevřením a zavřením (malé tělo svícnu).
  3. Pět dnů s celkovým rozsahem menším než 50 % průměrného týdenního rozsahu.

Stanovení standardu

Abychom zlepšili načasování trendu nebo směrového obchodu, musíme si pro svoje obchodování nejprve stanovit standardy. Vycházím ze stanoveného ATR a následného pohybu. Stanovená kritéria se použijí k posouzení, zda je trh „overbought nebo oversold“. Je to důležité, aby se naše pravděpodobnost posunula ve prospěch nadprůměrného vertikálního pohybu.

Když se trh posune o 175 % průměrného denního rozsahu za méně než 24 hodin, má se za to, že je trh overbought/oversold – viz následující graf.

Dalším ukazatelem posuzujícím, zda je rychlost pohybu příliš vysoká, je, když směrový pohyb urazí délku průměrného týdne za 48 hodin.

Chcete-li sledovat rychlost pohybu, je zapotřebí sledovat (ATR) a nastavit si standard. Sám preferuji u ATR  14 ti denní průměr, devíti týdenní průměr a 7 mi měsíční průměr.

Na dříve uvedém grafu jsou modré čáry v pravo. Ukazují denní ATR ($5,6), týdenní ATR ($12).
Je fakt, že rozsah obchodování za 3 dny je $25 a přitom měsíční ATR je $22 a týdenní $12.
Je to jedno z důležitých kritérií podle které soudíme, že by tato akcie měla nyní přejít k fázi konsolidace.
Samozřejmě jsou ještě další faktory jako je rezistence, faktický stav trhů apod.

Po fázi rychlého růstu, nebo poklesu mohou obchodníci zaměření na obchodování s opcemi využívat opční strategie zaměřené na „extrakci“ Theta, protože v této fázi dochází ke konsolidaci a nejsou zde velké vertikální výkyvy. Podle chování akcie může jít strategie Covered Call, Calendal spread, Iron Condor ale i další.