Kreslení supportů a rezistencí pro obchodování

Čtvrtek 3. února 2022
SUPPORT – můžeme vnímat jako „podlahu“ a  Rezistence jako „strop“

Support

Různé školy technické analýzy mají různé vnímání jak definovat support a rezistenci. Popíši kombinaci toho co používám, a co mi funguje. Nejdříve asi základní pohled „definice“.

Čím je definován dobrý support?

V určitém časovém úseku se cena snaží prorazit „skrz podlahu“, dostává se na stejnou cenovou hranici a několikrát se od ní odráží zpět nahoru. Přirovnal bych to k tenisovému míčku,(nebo kousku kamene)  který velkou silou hodíme proti podlaze (supportu) a on se odráží nahoru, (support náraz vydrží) a míček nebo kámen není schopen propadnout dolů.

Čím je definována rezistence?

V určitém časovém úseku se cena snaží prorazit „skrz strop“, dostává se na stejnou cenovou hranici a několikrát se od ní odráží zpět dolů. Přirovnal bych to k tenisovému míčku nebo kameni, který velkou silou hodíme proti stropu (rezistenci) on se odrazí zpět dolů, ale kdyby proletěl skrz slaměný strop, zpátky by už nebyl schopen propadnout a zůstal by na něm ležet z druhé strany. Bývalá rezistence se nyní stává supportem.

Stejné je to u supportu. Když je proražen dolů, míček (nebo kámen) snadno propadne a díky gravitaci dolů padá snáze. Když se snaží dostat zpět nahoru, bývalý support se nyní stal rezistencí.

Příklad č. 1


Příklad č. 2

Supporty a rezistence jsou psychologické hranice z minulosti, kam se obchodníci vracejí, proto můžeme často dosti přesně odhadnout místo, kam se cena vrátí. Samozřejmě to není nikdy na 100%, ale když si s grafem „hrajeme“, posouváme linky na místa, kde b mohl být support, nebo rezistence, začínáme vytvářet horizontální kanály.

Příklad č. 3

Průkazná je ta cena, které se nejméně 3x dotýká uzavření bez ohledu na to, zda se dotýká linky ze shora (support) nebo ze spodu (rezistence), což jde velmi dobře vidět na liniovém grafu.

Příklad č. 4

Když porovnáme obr. č-3 a č.4, tak jsou identické, akorát jeden je Candelstick graf a druhý Liniový graf. klíčová je uzavírací cena (má největší vypovídající hodnotu, ale „fousy“, „stíny“ prostě pohyb ceny v průběhu dne má pro nás velký význam také. Místa, kde začíná a končí cena jsou důležitá, zvláště, pokud souvisí s GAPem (cenovým odskokem, cenovou mezerou), ale o tom až příště.

Znalost prvků technické analýzy musí využívat každý chytrý a rozumný investor i obchodník, protože nám pomáhají.