Lze využít situaci s covidem k obchodování na burze?

Situace s Covidem by každého z nás měla vést k zamyšlení, že to, co bylo před dvěma lety neuvěřitelné, že by se snad "svět" mohl zastavit se stalo. První zprávy z Číny - Wu-chanu v loňském roce 2019 nikdo nebral moc vážně, protože to bylo moc daleko, ale o půl roku později byla situace v celém světě neuvěřitelně jiná. Svět se v podstatě "zastavil".
Je září, skoro rok od prvních zpráv a téměř každého tato situace zasáhla.

Dobře - to nezměníme, ale co můžeme udělat pro to, aby se tato situace promítla pozitivně do našeho života?

Změna myšlení, změna způsobu svého zabezpečení, pohled do budoucnosti.

Jak se „bezpečně pojistit“ abychom se v pozdějších letech nemuseli spoléhat na stát (protože Ti, kteří čekají, že něco dostanou se jistě velmi mýlí). A co teprve ti z nás, kteří už v důchodu jsou? Navíc, chceme snad, aby se naše děti (bez ohledu na jejich věk) měly přinejmenším lépe než my a měly něco, co je zabezpečí a budou si moci plnit své sny.

Možností je mnoho a jedna z nich je práce na akciovém trhu.

Jako obchodník, nebo jako investor s dlouhodobým výhledem. Ale jak když mnozí zájemci nemají žádné znalosti z tohoto oboru?
Pojďme se naučit investovat podle pravidel Warrena Edvarda Buffetta bez ohledu na náš věk a finanční situaci. Je to složité?
Po pravdě řečeno není, ALE vyžaduje to ochotu učit se nové věci, trpělivost (neboť ani tráva hned nevyroste), dodržovat stanovená pravidla a najít lidi, kteří těmito vodami prošli a jsou ochotni pomoci ostatním. 

Na jakém základě tato konkrétní strategie funguje?

a) Výběr kvalitních společností (a jejich akcií), které mají dobrý fundamentální základ a výhled do budoucna – cca 1% z těch, které na trhu jsou.
b) Vybrat podle určitých a pevně stanovených kritérií z těchto „kvalitních společností“ ty, které mají předpoklady pro růst a to je opět jen 1% z „kvalitních společností“. 
c) Naučit se, jak tyto společnosti a jejich akcie „pronajímat“ k prodeji pomocí různých strategií a získat pravidelný příjem.
Využije seminářů které se zde budou objevovat a mohou Vás navést k dosažení cílů, které sami chcete.