Možní kandidáti pro vertikální spready - Bear Put Spread pro IWM a KO

Kandidáti pro obchodování?

Vertikání spread (Bear Put Spread) s Expiračním datem 8. Dubna 

IWM buy 210 / sell 209 @ 0,38

KO  buy 62 / sell 61 @ 0,30