Analýza 50 akciíí pro 10. týden

50 likvidních společností s dolarovým spredem - hledání kandidátů pro možný obchod

Těším se na setkání s Vámi. Doufá, že jste objevili zde něco užitečného.