Disclaimer - odmítnutí odpovědnosti

Nejsem odpovědný za nedostatek znalostí uživatelů těchto stránek, nesprávné použití technik a strategií při obchodování s akciemi a opcemi. Každý investor a obchodník je sám plně odpovědný za své rozhodnutí k obchodování.

Informace uvedené na těchto webových stránkách a ve všech prezentacích souvisejících s „Options trader“ jsou poskytovány pouze za účelem vzdělávání a osobního růstu investorů a obchodníků.  Žádné prohlášení a názor lektora vystupujícího v souvislosti se značkou, Options trader“ nemůže být vykládáno jako doporučení k nákupu nebo prodeji cenných papírů nebo k poskytnutí investičního poradenství. Já Pavel Konečný ani spolupracující osoby neposkytujeme žádné doporučení, rady, nebo analýzy, vše je náš subjektivní pohled, který vychází z našich zkušeností.

Uváděné možnosti a příklady vždy zahrnují riziko a nejsou vhodné pro všechny lidi. Každý musí sám za sebe pečlivě zvážit, zda je obchodování vhodné pro něj. Je potřeba vědět, že na základě okolností jako je osobní nastavení k obchodování, znalosti, finanční zdroje nebo chování trhu může každý ztratit více než jen svou počáteční investici. Obchodování je rizikové.

Každý obchodník je PLNĚ odpovědný za své rozhodnutí a je na něm, aby měl jasný plán, na základě kterého se rozhodl sám spravovat své portfolio. 

V prezentacích a příkladech nejsou za účelem zjednodušení výpočtů zahrnuty „komisní poplatky“, které mají vliv na výsledek transakcí s akciemi a opcemi. Dosažené výsledky ukázané na reálných obchodech nemusí nutně znamenat stejné výsledky, protože jsou prováděny v jiném čase, jinou strategií, důvodem toho je, že mají jiné „greeks“ a výsledky nebudou stejné.

Pro bližší informaci k obchodování doporučuji zajistit si kopii „Characteristics and Risks of Standardized Options, známý také jako „the Options Disclosure Document“ (ODD) abyste měli možnost seznámit se s bližšími informacemi k dané problematice.