Report akciových trhů. Weekly market report z pátku 18. března

Výhled chování akciových trhů v následujících dvou týdnech po 18. březnu

Hlavní představitelé trhu DJ-30, SP&500, COMPOX a Russel 2000 jsou důležití pro předpokládaný směr vývoje na trhu.


My sledujeme na jejich ETF  + VIX, neboť s těmi můžeme pomocí opcí bez problémů obchodovat.

Věřím, že uvedené informace jsou pro Vás užitečné.

Pavel Konečný